Sammen med Norsk Helsenett
har vi bygget stamnettet


Les om samarbeidet

Et samarbeid av stor kaliber

Broadnet har i samarbeid med Norsk Helsenett bygget et av Europas mest robuste og fremtidsrettede stamnett. Det landsdekkende nettet gir helsesektoren i Norge trygg og sikker overføring av alle digitale tjenester, både i dag og i fremtiden.

Fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord legger vi til rette for at helsesektoren nå har Norges råeste kundenett med tanke på kapasitet og redundans. Dette er vi veldig stolte av.

Broadnet har levert over 100 høyhastighetssamband til lokasjoner i hele Norge og koordinert flere titalls partnere og interessenter i arbeidet. Dette har satt høye krav til fagkompetanse, planlegging, logistikk og ikke minst god prosjektstyring.

Sammen med vårt langsiktige partnerskap med Norsk Helsenett er vi med på å skape forutsigbarhet og kjennskap som få andre har i telekombransjen. Vi har samlet vår kunnskap i dedikerte team som server og gir råd til helseaktører innen primærhelsesektoren, spesialisttjenesten, kommuner og andre partnere innen helse.

Ta gjerne kontakt med vårt salgsteam om du ønsker å vite mer om oss eller ønsker en uformell prat.